Галатюк Михайло Юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету

 

У 2009 р. закінчив з відзнакою фізико-технологічний факультет  Рівненського державного гуманітарного університету, отримав диплом магістра  за спеціальністю «Педагогіка. Методика середньої освіти. Фізика» та кваліфікацію викладача фізики, вчителя астрономії та інформатики.

З 2009 р. навчався у аспірантурі РДГУ, яку закінчив у 2012 р. із достроковим захистом дисертації на тему: «Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – «Теорія навчання».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: “Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів”

Автор понад 77 наукових публікацій.

Викладання дисциплін: “Теорія і практика освіти”, “Освітні вимірювання та моніторинг якості освіти”, “Основи наукових досліджень”, “Сучасні технічні засоби навчання”.

Сфера наукових інтересів: дидактика, діяльнісний підхід в організації навчально-виховного процесу, теорія і практика впровадження компетентнісного підходу при вивченні природничих предметів.