Згідно навчальних планів підготовки фахівців із соціальної роботи за ОКР «бакалавр» і «магістр» – менеджмент (управління навчальним закладом) денної та заочної форм навчання кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Методологія і методи наукових досліджень.
 • Педагогіка вищої школи.
 • Освітологія.
 • Освітні вимірювання та моніторинг якості освіти.
 • Освітні технології.
 • Керівник навчального закладу.
 • Академічна риторика.
 • Теорія організацій.
 • Управління навчальною та виховною діяльністю.
 • Управління трудовими ресурсами та змістом робіт.
 • Техніка управлінської діяльності.
 • Система внутрішнього контролю та керівництва.
 • Соціалізація особистості.
 • Методи соціально-педагогічної діяльності.
 • Волонтерська діяльність.
 • Етнопедагогіка.
 • Основи корекційної педагогіки.
 • Соціальна педагогіка.
 • Прикладні методики в соціальній роботі.
 • Педагогіка.
 • Основи сценарно-режисерської роботи в соціально-педагогічній діяльності.

Навчальний процес організовується на основі активних методів навчання і сучасних інноваційних технологій.