Форма навчання: 

денна

 

Фінансування підготовки фахівців здійснюється:  за кошти фізичних або юридичних осіб

 

Вартість навчання – 

11 тисяч грн. за рік 

 

Термін навчання:

1,5 року

 

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ:

 • заяву про вступ до РДГУ у паперовій формі.

До заяви випускники додають:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень);

 • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або приписне свідоцтво; інші документи, що дають право на пільги (якщо це викликано особливими умовами зарахування).

 

Прийом документів від вступників на основі  базової і повної вищої освіти:

- на денну форму навчання:

з 11 липня по 19 липня 2016 р.;

 

Адреса приймальної комісії:

33028, м. Рівне, вул.. С. Бандери,12;

тел.: (0362) 22-34-07; 26-48-69

 

 

 

 

Рівненський державний гуманітарний університет

 

 

 

 

готує фахівців 

 

зі спеціальності 

 

073 Менеджмент

правління  навчальним  закладом)

 

освітньо-кваліфікаційного  рівня 

 

«М А Г І С Т Р»

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні особливо гостро постає питання про рівень професіоналізму сучасних керівників навчальних закладів, висуваються нові вимоги щодо їх особистісних та професійних якостей.

Освоїти зміст сучасної системи педагогічного менеджменту та оволодіти відповідними компетенці-ями управляти по-новому допоможе навчання у магістратурі за спеціальністю 073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)». Підготовку фахівців-управлінців розпочато на кафедрі загальної і соціальної педагогіки та управління освітою у 2015 році, а у 2016 році успішно пройдено акредитацію цієї спеціальності.

Відкриття зазначеного напрям-ку підготовки фахівців дає можливість готувати майбутніх освітянських управлінців ще зі студентської лави, а також створює умови для подальшого навчання тих, хто вже працює на керівних посадах, адже ефективними здатні бути лише ті керівники, які постійно працюють над своїм самовдоско-наленням і не зупиняються на досягнутому.

 

Фахівець може займати посади:

 • директор школи, школи-дитячого садка, школи-інтернату, дитячого будинку, дитячого будинку-інтернату, інтернату, спеціальної школи-інтернату, ліцею, дитячого дошкільного закладу усіх типів і найменувань, гімназії, училища фізичної культури;

 • керівник позашкільного закладу;

 • директор, завідуючий відділом, лабораторією, кабінетом;

 • керівник, заступник керівника структурного підрозділу закладу освіти;

 • директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу;

 • директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу;

 • директор навчально-виховного закладу;

 • директор курсів підвищення кваліфікації;

 • директор навчально-виробничого комбінату;

 • директор навчального (навчально-тренувального) центру;

 • директор училища;

 • начальник курсів підвищення кваліфікації;

 • завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури);

 • завідувач лабораторії (освіта);

 • завідувач практики (виробничої, навчальної); 

 • керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро;

 • завідувач відділення (декан) у коледжі;

 • завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.);

 • завідувач навчально-консультаційного  центру та ін.).

Вступні випробування:

 • фахове випробування з педагогічного менеджменту (усно);

 • іноземна мова (за вибором).

 

 

Строки проведення фахових випробувань ‒ 

з 20 липня по 27 липня 2016 року     

Термін оприлюднення рейтингових списків ‒ 28 липня 2016 року

Термін зарахування на навчання ‒ 

до 6 серпня 2016 року

 

За детальною інформацією щодо вступу  звертайтесь:

за адресою: м. Рівне, вул. Пластова, 31.

Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра загальної і соціальної педагогіки та управління освітою

 

по телефону: (0362) 26-48-69, 22-34-07, моб.:098-956-72-34

на веб-сайті приймальної комісії РДГУ: vstup-rdgu.info