Оксенюк Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Народилася 18 березня 1979 року в м. Ковелі Волинської області.

В 2001 році закінчила навчання на факультеті української філології Рівненського державного гуманітарного університету, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Українська мова і література та історія» та здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури та історії. У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі РДГУ. З 2003 року працює викладачем кафедри загальної педагогіки РДГУ.

У 2010 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування національних цінностей в учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення історії» у спеціалізованій вченій раді в Інституті проблем виховання НАПН України (м. Київ), здобувши науковий ступінь кандидата педагогічних наук  зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології.

Є автором 30 наукових публікацій. Викладає навчальні дисципліни «Загальна педагогіка», «Дидактика», «Історія педагогіки», «Історія соціальної роботи», «Основи корекційної педагогіки», «Етика соціально-педагогічної діяльності», «Освітологія».

З 2010 року активно впроваджує у практику педагогічно-краєзнавчий проект «Велика Волинь» як модель формування комплексу професійної спрямованості, педагогічної творчості й суспільнозначущих компетенцій майбутнього педагога.

Сфера наукових інтересів: духовно-моральне виховання, історичне краєзнавство, національні цінності як чинник етнізації суспільства, соціальна робота, корекційна педагогіка.