Остапчук Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, дійсний член Української академії  акмеологічних наук.  Народився 18листопада 1957 року в с.Шубків Рівненського району. В 1983  році закінчив з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут  і отримав кваліфікацію – вчитель фізики і математики. Після закінчення вузу вісім років працював учителем фізики і класним керівником в ЗОШ № 1 м.Рівне. З 1991      року  – викладач у Рівненському державному гуманітарному університеті. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему; «Системи фізичних завдань для середньої школи в умовах диференціації навчального процесу» (13.00.02 теорія і методика навчання фізики) , а в 2000 році ВАК України присвоїла звання доцента кафедри педагогіки. У 2003-2006 роках навчався у докторантурі Запорізького національного університету. Автор понад 180 науково-методичних праць  з методики  викладання фізики і педагогіки, навчально-методичних посібників «Рівневі фронтальні лабораторні роботи з фізики у 7-9 класах», «Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки», «Розвиток теоретичного мислення учнів на прикладах фізики і астрономії». Сфера наукових інтересів – теорія і методика розвивального навчання в загальноосвітній школі, історія педагогіки Рівненщини.