Пелех Юрій Володимирович – доктор педагогічних наук, професор,      Dr. hab. EU, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Рівненського державного гуманітарного університету, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Професор Ю. В. Пелех є автором понад 100 наукових праць серед яких 2 підручники і 4 навчально-методичних посібники (яким надано гриф МОН України) та 6 наукових монографій і посібників.

У 2010 році в Інституті вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності».

У 2011 році проф. Пелехом Ю.В. засновано Наукову школу Аксіопедагогіки.

Обіймаючи проректорські посади, професор Ю. Пелех налагодив міжнародну співпрацю університету з багатьма вищими навчальними закладами Європи та світу.

Професор Ю. Пелех входить до складу редакційної колегії фахового журналу «Вектор науки ТГУ. Серия: педагогика, психология».

Науково-педагогічна й організаційна діяльність професора Ю. Пелеха відзначена Почесними грамотами АПН України (2000,2002), МОН України (2001, 2008), він є Відмінником освіти України (2002), має офіційні Подяки Прем’єр-міністра України (2007) та Посольства України в Естонії (2003).

За результатами рейтингу Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта» Юрій Володимирович був визнаний кращим освітянином 2009 року.

Вибрані публікації

  1. Пелех Ю. В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія / Ю. В. Пелех; за редакцією М. Б. Євтуха. − Рівне: Тетіс, 2009. − 400 с.
  2. Пелех Ю. В. Аксіопедагогіка: інтелектуальна відповідь на виклики суспільства / Ю. В. Пелех // Педагогічна газета. − 2009. − № 10 (183). − С. 6.
  3. Пелех Ю. В. Аксіопедагогіка: простір для інноватики і сенсотворчості / Ю. В. Пелех // Освіта. − 2009. − № 46-47, 4–11 листопада. − С. 6.
  4. Пелех Ю. В. Роль аксіологічної похідної як педагогічно сущого в полісистемній структурі підготовки майбутнього вчителя: зарубіжний досвід / Ю. В. Пелех // Вища освіта України № 3 (додаток 1). − 2009. − Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». − К.: Гнозис, 2009. – С. 242−247.
  5. Пелех Ю. В. Цінності і смисл як інтерпретація педагогічно сущого / Ю. В. Пелех // Вища освіта України. − 2009. − № 3 (34). − С. 2−131.
  6. Пелех Ю. В. Особенности формирования ценностно-смысловой сферы личности будущего педагога / Ю. В. Пелех, А. В. Матвийчук // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». – 2010. − № 2 (2). − С. 112−117.