Нечипорук Любов Іванівна народилася в с. Малі Телковичі  Володимирецького району Рівненської обл.

В 1975 р.закінчила Рафалівську середню загальноосвітню школу-інтернат. З 1975 р. по 1979 р. навчалася в Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю «російська мова і література». Працювала на посаді вчителя в Малотелковицькій середній загальноосвітній школі, в дитячих садках № 21, №55 м. Рівне, Рівненській українській гімназії. З 2005р. – викладач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та  соціальної роботи.

В 2009 р. захистила  кандидатську дисертацію «Соціально-педагогічні  засади формування моральної культури старшокласників  засобами  ноосферної освіти», з 2012 р. – доцент кафедри.

Коло наукових інтересів: ноосферні орієнтири соціокультурного розвитку суспільства, соціальні проблеми  сьогодення.

Дисципліни, які викладає:

Соціальна педагогіка

Соціальна робота

Вступ до спеціальності «соціальна робота»

Методи соціально-педагогічної діяльності

Волонтерська діяльність

Історія і теорія соціально-педагогічної діяльності

Соціальна педагогіка в системі освіти

Актуальні проблеми соціальної педагогіки

Соціальна робота в громаді

Педагогіка

Автор понад 60 публікацій

Проходила стажування в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  з 01 квітня 2016р. по 01 травня 2016 р. Мета стажування ознайомитися із досвідом кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти і кабінет-центру практичної психології і соціальної роботи щодо впровадження інклюзивної освіти в освітніх закладах міста і області, науково-методичними напрацюваннями щодо змісту, форм й методів допомоги дітям із особливими освітніми потребами